Skladování

Součástí našich služeb jsou také všechny činnosti spjaté se skladováním, počínaje naskladněním a konče nakládkou dle dispozic zákazníka.  Samozřejmostí je nezbytné vybavení skladů regály nebo manipulační technikou v návaznosti na charakter skladovaného zboží. Evidenci zásob zajišťujeme volitelně vlastním skladovým systémem nebo přímo v systému zákazníka s definovaným přístupem.