SEKUNDÁRNÍ OBALY

Sekundární obal označuje obal používaný k seskupení různých balených produktů dohromady anebo blíže specifikuje produkt samotný.

Sekundární obal hraje hlavní roli v marketingové strategii produktu. To je důležité zejména v případě zobrazení obalu.

Sekundární obal také slouží k seskupení několika výrobků společně pro snadnou manipulaci, dopravu a skladování.

Musí být schopen zachovat primární obal v původním stavu během skladovaní, a také přepravit produkt bezpečné na místo maloobchodu nebo ke spotřebiteli.

Nejčastější příklady sekundárních obalů zahrnují kartonové krabice a etikety.