PRIMÁRNÍ OBALY

Primární obal je obal v bezprostředním kontaktu s produktem, je to první vrstva obalu, ve které je výrobek zabalen.

Nejzřejmější a nejdůležitější funkcí je chránit produkt před poškozením, vnější kontaminací, zkažením a chemickou nerovnováhou.

Primární balení také slouží k udržení trvanlivosti produktu často po dlouhou dobu. V tomto případě je nezbytné, aby primární obal uchoval výrobek zcela uzavřen od okolního prostředí.

Manipulovatelnost a uložení je dalším aspektem primárního balení a je proto důležité zabezpečit, aby bylo zajištěno, že produkt může být snadno manipulovatelný spotřebitelem.

Příklady primárních obalů jsou neomezené, tak jako je i rozsah hotových a čerstvých potravinářských výrobků.