Úvod

Společnost Rethwall se od počátečního zaměření na pronájem prostor pro výrobní a logistické činnosti, během svého vývoje ve smyslu outsourcingu, rozšířila na činnosti přímo či nepřímo navazující na pronájem nemovitostí. Tímto rozšířením portfolia služeb jsme schopni zákazníkům nabídnout skladování, kontrolu a třídění, kompletace menších a středně velkých strojních celků včetně následného balení. Posledním krokem je zřízení velkoobchodu s hutním materiálem a rozšíření společnosti o vstřikovnu plastů.

Tradičně dodáváme do kompletačních celků hutní materiál a plastové díly z vlastní produkce.

Zajišťujeme tak činnosti firem, které svým charakterem nejsou jejich hlavní činností nebo nejsou schopni tyto činnosti vykonávat dostatečně efektivně.

Pronájem prostor Skladování Kompletace Kontrola kvality Balení Hutní materiál